booking business

Prismodeller for fotografer

Illustrasjon til ulike prismodeller for fotografer

Skremmer du bort kundene med prisene dine, eller tar du for lite betalt?

 

Å være fotograf handler om så uendelig mange ting. Likevel er prising for fotografer det mange synes er det aller vanskeligste. Man er redd for å ta for lite og man er redd for å ta for mye. Og begge deler kan ofte bli feil.

 

Som fotograf kan det være utfordrende å finne riktig prismodell som både dekker kostnadene dine og gir deg lønnsomhet. Jeg har definert tre forskjellige prismodeller som jeg ofte ser brukes av fotografer, bevisst eller ubevisst. Det er viktig å forstå forskjellen mellom disse og hvordan de brukes slik at du ikke ender med kroken på døra pga overprising eller underprising.

 

Disse tre ulike prismodellen er;

 

  1. Folkefotografen,- fotografen som priser seg som alle andre fotografer:

Dette er en prismodell som mange nybegynnere og uerfarne fotografer benytter seg av. De undersøker markedet og priser sine tjenester og produkter på samme nivå som andre fotografer i samme kategori. Dette kan fungere i starten, men det kan også føre til at du konkurrerer på pris og ikke på kvalitet eller verdi. Konkurransedyktige priser kan tiltrekke kunder, men det kan også bety at du kanskje ikke tjener nok til å leve av fotografi som en karriere. I tillegg kan dette bli en dårlig spiral med lavpris kunder som bare ønsker det billigste av det billigste. Og når du skal ut av denne modellen må du ofte rebrande og få et helt nytt kundesegment.  Men når du er klar for å ta fotograf virksomheten din til et nytt nivå er det på tide å se på modell 2.

 

  1. Den strategiske fotografen,- fotografen som regner ut prisene sine riktig (og har en strategi for å nå salgsmålene dine) 

     

Denne prismodellen krever at du har god kunnskap om kostnadene dine, og tar hensyn til faktorer som tid, utstyr,markedsføring og andre driftskostnader når du setter prisene dine. Det er også en stor fordel om du har en strategi for å nå salgsmål dine, helst gjennom et salgssystem som sikrer at du får en viss inntekt fra nesten hver kunde.  

 

Prisene dine vil være basert på en grundig analyse av dine kostnader, tid og salgsmål, og vil sikre at du har tilstrekkelig inntekt til å dekke kostnadene og opprettholde en lønnsomhet. I Portrett til Profitt er det denne modellen vi jobber med og den kan brukes av både nye fotografer og etablerte fotografer og salgsmålene kan være veldig forskjellige. Felles for de alle er at de har en gjennomsnittelig ok inngangspris på fotograferingen, men fokus på individuelle personlige salgsmål.

 

  1. Luksusfotografen,- fotografen som kan prise seg som de vil fordi de er unike eller har en nisje kunder er villige til å betale mye for:

     

Denne prismodellen krever at du har en unik nisje eller en spesiell evne som gjør deg annerledes fra andre fotografer i markedet. Kunder som søker denne spesielle tjenesten er villige til å betale høyere priser for kvaliteten og ekspertisen din. Dette kan være alt fra å ta eksklusive bryllupsbilder til å ta Fine-Art bilder eller ha en unik stil på bildene dine som er høyt etterspurt. Hvis du har etterspørsel i markedet og kan tilby noe spesielt, kan du ta betalt en høyere pris og fortsatt tiltrekke deg kunder som verdsetter unikhet og kvalitet. Når denne modellen er i bruk ser man ofte et helhetlig brand fra A til Å og det ligger en forventning om kvalitet i bunn. Derfor er dette en modell som passer etablerte fotografer med god kunnskap om sin markedsposisjon og som har etterspørsel nok (eller forventet etterspørsel) til å kunne nisje seg ned og tilby en top-notch opplevelse til kundene sine.

 

Jeg har hjulpet veldig mange fotografer å gå fra modell 1 til 2 med stor suksess. Men jeg har også hjulpet noen som har feilpriset seg som luksusfotografen uten å egentlig ha etterspørselen eller brandet som følger. Resultatet er manglende bookinger, og det kan være like ødeleggende for bedriftens lønnsomhet som å prise seg for lavt.

 

Derfor er det uansett er både viktig og lurt å være klar over hvilken modell man har og hvilken effekt det har på kundene dine. Om du priser deg som Luksusfotografen uten å ha hverken etterspørselen eller brandet som matcher vil kundene dine kunne avlyse fotograferingen lenge før de har kommet inn døra når de oppdager hva det faktisk koster å bruke deg. På samme måte er det ikke heller så lurt å ha lave priser som gjør at bedriften din ikke klarer å dekke kostnader og lønn til deg.

 

Prisene dine skal gjenspeile kvaliteten på arbeidet ditt, samtidig som de skal gi deg en inntekt som dekker kostnadene og gir deg en lønnsomhet. Det er ingen universell prismodell som fungerer for alle fotografer, men å forstå forskjellene mellom dem vil hjelpe deg når du skal utforme en prisliste som bedriften din levedyktig over tid.