KJØPS OG BRUKERVILKÅR

PERSONVERN ERKLÆRING

Kjøps og brukervilkår  - Lena Gill Photography
Vilkår for bruk, kjøp og påmelding av produkter/tjenester ved nettsted lenagill.com
 
Disse brukervilkårene angir vilkårene mellom deg/kunden/besøkende, og Lena Gill Photography/lenagill.com, og regulerer bruken av mitt nettsted, mine nedlastbare ressurser og kurs/workshop/programmer/webinarer, både gratis og betalt. Ved å bruke mitt nettsted, og/eller kjøpe og laste ned mine produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene. 
 
 
 
1. Avtalen
 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 
 
2. Partene

Selger er Lena Gill Photography, Wilhelmsgate 6, 0168 Oslo

lena(at)lenagill.com

984605757 MVA , og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som bruker/kjøper.

 
 
 
2. Lisens og bruk

Kjøp og nedlasting av mine produkter gir bruker en ikke-eksklusiv, ikke-underlisensiert, og ikke-overførbar lisens til å laste ned og få tilgang til det aktuelle produktet/tjenesten i 1 utgave med det formål å bruke til eget personlig bruk og referanse. 

 

Kurs og programmer inkluderer kursinnhold, skriftlig innhold, innspilte videoer og / eller lydinnhold, live og / eller forhåndsinnspilte samtaler og / eller diskusjoner i kursrelaterte forum (samlet kalt “kursmateriale”).

Kurset og kursmaterialet kan bare åpnes av deg – den enkelte som er dokumentert kunde hos Lena Gill Photography. Du godtar at kurset og kursmaterialet, inkludert eventuelle brukernavn eller passord, kun må brukes av deg som tillatt her og må ikke selges eller distribueres uten Lena Gill´s uttrykkelige skriftlige samtykke.

Din adgang til kursen/materialet kan bli tilbakekalt på grunn av manglende overholdelse av disse vilkårene for bruk eller for ikke å foreta rettidig og full betaling til Lena Gill Photography for kjøp av kurs/programmer.

 
Under dette følger at det ikke er tillatt å
 
  • Endre eller kopiere materialet
  • Selge, videredele eller leie ut eller videredistribuere materialet på noen måte
  • Viderelære innholdet
  • Overføre innholdet til en tredje person eller "speile" noe av innholdet i materialet 
  • Fjerne kopirettigheter eller eierskap fra materialet
 

Bruker godtar at hen ikke under noen omstendigheter bruker eller tillater bruk av mine produkter/tjenester til noe annet enn nevnte formål. 

 

Bruker samtykker også til å ikke bruke mitt innhold og produkter/tjenester på en måte som kan være skadelig for meg eller mitt omdømme. 

 
 
3. Intellektuell Eiendom
 

Produktene, tjenestene og innholdet,  endret eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være Lena Gill Photography sin eksklusive eiendom. Bruker samtykker til at hen ikke under noen omstendigheter, enten produktet/tjenesten har blitt endret eller ikke, skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av Lena Gill Photography eller opphavsrett til produktet eller innhold. 

 
 

4. Betaling av kurs/programmer

Du samtykker i å foreta rettidig og full betaling til Lena Gill Photography for kurs og programmer (uansett om du valgte å betale kurset i sin helhet eller med en betalingsplan).

Du autoriserer Lena Gill Photography til automatisk å trekke kredittkortet på filen for alle kursbalanser som du skylder, og du samtykker i å holde denne informasjonen oppdatert. Hvis noen betaling er utilstrekkelig eller blir avvist av en eller annen grunn, kan Lena Gill Photography tilbakekalle tilgangen til kurset og fremtidige beløp som forfaller til betaling forfaller da i sin helhet. 

 
 

5. Tilgang til kurs og kursmateriell

Du beholder tilgangen til kursene/kursmaterialet i minimum 12 måneder. Kursmaterialet i medlemskasportalen har du tilgang til så lenge du er medlem.

 
6. Angrerett & Oppsigelse
 

På grunn av den digitale leveransen og elektroniske karakteren for mange av mine produkter og tjenester, er ikke disse produktene omfattet av forbrukerkjøpsloven. Kurs går inn under §22n, "Digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.” Denne godkjennelsen ble gjort ved kjøp.

 
Angrerettloven gjelder ikke for kjøp og avtaler mellom virksomheter. Inngår du avtaler som er knyttet til ditt firma så har du dessverre ingen angrefrist. Angrerettloven gjelder kun for privatpersoner.
 
Medlemskap har ingen bindingstid og alle betalinger vedrørende medlemskap er absolutt endelige. Medlemskap sies opp i portalen og bruker vil da miste tilgang til medlemsportalen og ressursene i den umiddelbart.
 
7. Kjøpsbetingelser

 

Bruker er selv ansvarlig for å holde betalingsinformasjonen sin oppdatert slik at trekk kan utføres. Ved manglende dekning vil bruker miste tilgang til portalen og undervisning.

 

Det blir ikke gitt refusjon for eventuelle feilregistreringer av bruker. Dette på grunn av manuell behandling og behandlingstid. 

 

Ved bruk/kjøp på nettstedet samtykker kjøper til at alle betalinger av mine produkter og tjenester er absolutt endelige.

 

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på produkter og tjenester uten forvarsel. Prisen på betalingstidspunktet vil være den som gjelder.

 

 
 
 
8. Garanti & ansvar

Selger har gjort sitt beste for å sikre at produktene/tjenestene hun leverer er nøyaktige, riktige og tilpasset brukere.

 

Ved å kjøpe kurs/programmer aksepterer du, og forstår, at du selv er fullt ut ansvarlig for din egen fremdrift og dine resultater, og at Lena Gill Photography ikke tilbyr noen garantier, angående fremtidig inntjening, resultat, markedsføringsevne eller kundetilgang av noe slag. 

 

Bruker samtykker i å kompensere selger for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av brudd på vilkårene i denne avtalen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, utgifter for Lena Gill Photography ved en eventuell sak (feks.rettsgebyrer, advokat, reisekostnader). Ved en eventuell tvist skal lokal tingrett/forsliksråd for Lena Gill Photography benyttes.

 

Selger er heller ikke ansvarlig overfor bruker, eller noen part, for følgeskader, indirekte, spesielle eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til skader for tap av fortjeneste, forretningsmessige eller forventede fordeler, enten de oppstår under erstatning, kontrakt, uaktsomhet eller på annen måte uansett forutsett eller ikke, rimelig forutsigbar eller informert om muligheten for slike skader. 

 
 
 

9.Kundetilbakemeldinger

Med din tillatelse er du enig i at Lena Gill Photography har rett til å bruke dine tilbakemelding, enten i form av e-post, undersøkelser, kommentarer, diskusjoner i kursrelaterte forum, samtaler, videosamtaler eller annet, med det formål å markedsføre eller fremme kurset. 

 

 

10.Lovgivende formål

For å få tilgang til eller bruke kurset må du være minst atten (18) år gammel og ha den nødvendige makt og myndighet til å inngå disse vilkårene for bruk. Du kan bare bruke kurset for lovlige og legitime formål. Du samtykker i å være økonomisk ansvarlig for alle kjøp som er gjort av deg. Du skal ikke legge inn eller overføre noe materiale som bryter eller krenker andres rettigheter, eller som er truende, fornærmende, ærekrenkende, forringende, uanstendig eller på annen måte anstøtende eller strider mot norsk lov.

 
 
10. Generelt
Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom bruker og Lena Gill Photography for levering av nedlastbare, strømbare, direktesendte digitale produkter/ tjenester og fysiske kurs/workshops el. og skal erstatte eventuelle tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte. 
 
Svikt fra Lena Gill Photogrpahy med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene og betingelsene, skal ikke anses som et avkall på noen eller flere rettigheter eller operere for å hindre utøvelse eller håndhevelse av dem til enhver tid deretter som et avkall på en annen eller utgjør et vedvarende avkall.
 
Bruker samtykker i at monetære skader ikke kan være et tilstrekkelig middel for skaden som kan påløpe Lena Gill Photography på grunn av ditt brudd på disse vilkårene, og derfor har vi rett til å søke ytterligere kompensasjon for å håndheve forpliktelsene her.
 
Ikke-gjennomførbarheten av en enkelt bestemmelse innenfor disse vilkårene vil ikke påvirke noen annen bestemmelse. Disse vilkårene og betingelsene og brukers aksept av det og mitt forhold til bruker skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov, og og ethvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene eller mitt forhold til bruker.
 
 
 
COME JOIN ME ON